UWAGA - NOWA ZAKŁADKA "REGULAMINY". Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminów

REGULAMINY

23 września 2020 14:25 | REGULAMINY

REGULAMIN ŚWIETLICY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZALESIU

Zajęcia świetlicowe organizowane są według potrzeb szkoły w godzinach od 715 – 1450. Świetlica jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo - opiekuńczych...

czytaj więcej »

21 września 2020 23:18 | REGULAMINY

Regulamin organizacji zajęć w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalesiu w związku z COVID - 19

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów...

czytaj więcej »

21 września 2020 23:14 | REGULAMINY

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka/ucznia szkoły

Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym. Nauczyciel,...

czytaj więcej »

21 września 2020 23:11 | REGULAMINY

Zasady funkcjonowania szkoły

Szkoła lub jej część przechodzi na nauczanie hybrydowe lub zdalne decyzją Dyrektora szkoły po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego oraz zgody od organu prowadzącego.

czytaj więcej »

21 września 2020 23:10 | REGULAMINY

Regulamin wypożyczania książek w bibliotece szkolnej

Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach pracy biblioteki. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Uczeń przed wejściem do biblioteki dezynfekuje ręce. Pomieszczenia biblioteczne...

czytaj więcej »

21 września 2020 23:08 | REGULAMINY

Regulamin prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

Uczniowie klas I-III na w-f przebierają się w swoich klasach. Uczniowie klas IV -VIII w wyznaczonych do tego pomieszczeniach, gdzie również obowiązują zasady higieny i porządku. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z przyrządów i przyborów, których nie można...

czytaj więcej »