UWAGA - NOWA ZAKŁADKA "REGULAMINY". Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminów

Aktualności

22 kwietnia 2020 17:12 | Aktualności

Gminny konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

1.    I. Organizatorzy konkursu

 

Konkurs zorganizowany jest pod patronatem Wójt Gminy Wodzierady

 

– p. Renaty Szafrańskiej

 

Organizatorami są:

 

-  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach

 

-  Zespół Szkół w Kwiatkowicach

 

-  Zespół Szkolno–Przedszkolny w Zalesiu

 

-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach których reprezentują:

 

dyrektor GOKiS – p. M. Cymerman

 

dyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach – p. A. Grzybowska pedagog Zespołu Szkół w Kwiatkowicach - p. M. Olszewska dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalesiu – p. I. Marciniak dyrektor GOPS – p. Ewa Podębska

 

II. Cele konkursu:

 

rozwijanie wyobraźni plastycznej

 

podnoszenie świadomości dzieci i młodzieży na temat negatywnych skutków wynikających z nadużycia alkoholu, narkotyków, nikotyny, dopalaczy

 

kształtowanie asertywności w sytuacjach ryzykownych – szkodliwych dla zdrowia. propagowanie zdrowego stylu życia.

 

kreowanie wizerunku młodego człowieka wolnego od nałogów

 

III. Zasady konkursu:

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Wodzierady.

 

 1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przygotowanie plakatu, związanego

 

z negatywnymi konsekwencjami, wynikającymi z używania alkoholu, narkotyków, nikotyny. 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Konkurs

 

przeprowadza się w trzech kategoriach wiekowych:

 

a)  kl. I-II

 

b)  kl. III- V

 

c)  kl. VI-VIII

 

 1. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagradzanymi.

 

 1. Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką w formacie A- 4

 

 1. Każdy uczestnik powinien zamieścić w lewym dolnym rogu pracy małymi literami: tytuł pracy oraz swoje dane: imię , nazwisko, klasę.

 

 1. Prace konkursowe należy zeskanować albo sfotografować i przesłać na adres gokis@wodzierady.pl albo na Messengera do p. Marzenny Cymerman na facebooku ( jeśli ktoś nie radzi sobie z przesyłaniem na elektroniczną pocztę) w terminie do 15 maja br. Warto wziąć udział, bo czekają na zwycięzców i uczestników bardzo atrakcyjne nagrody!

 

IV. Przebieg konkursu

 

1. Prace konkursowe oceniają członkowie komisji   konkursowej. Komisja oceniać będzie:

 

a)  zgodność pracy z tematyką konkursu

 

b)  kreatywność i pomysłowość

 

c)  estetykę prac

 

 1. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I miejsca w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia.

 

 1. Wyniki Konkursy zostaną ogłoszone po 1 czerwca, w zależności od warunków - na specjalnym apelu

 

- na stronach szkół

 

- na stronach www. GOKiS w Wodzieradach - na stronie BIP Gminy Wodzierady

 1. 3.      V. Uwagi końcowe

 

 1. Uczniowie, biorący udział w konkursie, akceptują treść Regulaminu.

 

 1. Prace konkursowe zaprezentowane będą na ogólnodostępnej wystawie.

Przeczytano: 155 razy. Wydrukuj|Do góry