Kadra

Ilona Marciniak

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Język polski kl. IV, V

Krystyna Zawadzka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Edukacja wczesnoszkolna kl.3
Wychowanie do życia w rodzinie
Etyka

Elżbieta Drećka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Matematyka kl.IV, V, VI, VII
Wychowawca kl.6

Joanna Urbańska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca kl.5
Religia kl. 0 - VII
Przyroda klasa IV, V
Nauczanie indywidualne

Anna Urbaniak

Funkcja: Pedagog, Logopeda

Pedagog
Logopedia

Joanna Walczak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego kl. IV - VIII i geografii
Wychowawca

Agnieszka Dobrzańska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Edukacja wczesnoszkolna
Wychowawca klasy I
Myzyka kl. IV- VII
Plastyka kl. IV- VII

Celina Cymerman

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego - przedszkole, klasa "0", kl. I- VII
Wychowawca kl. VII

Aneta Cichecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel informatyki
Świetlica szkolna

Ewa Andraszczyk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel muzyki

Monika Gąsior - Buczkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel, Bibliotekarz

Marzena Brodziak-Pakulska

Funkcja: Nauczyciel

Patrycja Krakowiak

Funkcja: Nauczyciel

Marzena Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Grzybowska-Kawka

Funkcja: Nauczyciel

Kamila Mikołajczyk

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Lidia Omiecińska

Funkcja: Nauczyciel

Fizyka

Marzena Olszewska

Funkcja: Nauczyciel

Bogumiła Kajl

Funkcja: Nauczyciel

Dorota Buczkowska

Funkcja: Nauczyciel

Mariola Grzegorzewska

Funkcja: Nauczyciel

Agnieszka Mazurek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Agnieszka Stępień

Funkcja: Nauczyciel

Sylwia Kostanek

Funkcja: Logopeda

Aneta Sujka

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog, Wychowawca, Bibliotekarz